Foreningen Eksotiske Pattedyr

Gå til indhold

Hoved menu

Gældende regler

Bekendtgørelser og love
 

Drømmer du om at holde kattaer, ja så bliver du nødt til at flytte til f.eks. Tyskland, for de er ikke lovlige for private at holde i Danmark, efter at reglerne blev ændret  i 2003.
Der er meget forskellige regler i Europa ang. hold af dyr. I Sverige må man holde elefanter og delfiner men ikke silkeaber. Men de stiller store krav til anlæg i Sverige.
Om reglerne, herhjemme og i udlandet, så er helt logiske, skal vi ikke komme ind på her.

 

På  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1261

kan man læse om gældende regler og hvilke arter private lovligt kan holde. Der kan dog være andre arter hos private. For tidligere lovlige dyr kan beholdes, mod at opfylde visse krav.

Her er Dyreværnsloven som gælder for alle som holder dyr.

Visse arter kræver CITES. Det er kort fortalt et papir udstedt af myndighederne, som beviser at dyret er opdrættet i fangenskab og altså ikke vildfanget.
Det er kun ganske få arter af silkeaber som der kræves CITES på. Paryk tamariner er den mest almindelige med CITES. Alle silkeaber som holdes, er opdrættet under beskyttede forhold.

Andre link til bekendtgørelser og vejledninger;

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194887

Vejledning om erhvervsmæssig handel med dyr
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200048


Kompetencemålene for dyrepasseruddannelsen med speciale dyrehandel er nærmere beskrevet i § 4, stk. 1, nr. 1-15 og 32-37 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til dyrepasser.

Zoo bekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175918

Import og export af dyr: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Rejse_med_kaeledyr/Sider/Rejse_med_kaeledyr.aspx samt https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Ind_og_udfoersel_af_levende_dyr.aspx

Invasive arter. https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/ 
Søg på aber.dk