Dansk Primat Sammenslutning - Foreningen for Exotiske Pattedyr

Gå til indhold

Hoved menu

Nyeste blad

Medlemsbladet

Indholdsfortegnelses:

Side 3                           
Siden sidst

Side 4
Privat hold af pindsvin

Side 10                             
Ynglebiologi hos silkeaber

Side 16
Hvad laver vi i bestyrelsen?

Side 18
Valg af voliere-net
 

Vores blad er en vigtig del i DPS. Bladet udkommer 5 gange om året - i Februar, maj, august, oktober samt i december.

Bladet indeholder mange forskellige artikler om eksotiske dyr. En komplet liste over blade med beskrivelse findes her på vores hjemmeside.

Alle former for bidrag modtages med glæde.
Det kan være artikler - store som små, billeder, spørgsmål til vores brevkasse (du behøver ikke opgive navn, men må selvfølgelig gerne). boganmeldelser, oplysninger om messer m.m.
Du er også velkommen til at komme med artikel ønsker, hvis der er noget du ønsker behandlet i bladet og så vi skal se hvad vi kan gøre.

Indsend dit bidrag til bladet her.

Gamle blade kan købes for 20,- kr. pr. stk. (medlems pris) 60 kr. for ikke medlemmer.
Blade før 2012 indeholder stort set kun artikler om hold af aber - især silkeaber. Men siden er foreningen udvidet, så der bringes artikler om mange andre arter af eksotiske pattedyr.
Men visse artikler kan dog læses med udnytte af folk som holder andre dyr. F.eks. artikler om foder, voliere byggeri m.m.

Søg på aber.dk