Foreningen Eksotiske Pattedyr

Gå til indhold

Hoved menu

Pasnings vejledninger

Pasningsvejledninger

Læs dette inden du læser pasningsvejledningerne!Fra 1 januar 2014 skal dyrehandlere udlevere en godkendt pasningsvejledning ved salg af levende dyr.
Forskellige foreninger m. fl. har udarbejdet pasningsvejledninger til de mest almindelige dyr. Men der er endnu ikke vejledninger til alle de dyr som private holder.
Der er også lavet pasningsvejledninger til andre arter dyr.
Alle korte godkendte pasningsvejledninger kan ses her: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Pasningsvejledning.aspx

FEP har også været med til at lave pasnings vejledninger til en række af de dyr, som foreningens medlemmer holder.
Pasnings vejledningerne er lavet i samarbejde med Dyrenes Beskyttelse, og det har været et godt samarbejde.
Men vi har dog forskellige meninger om visse elementer i vejledningerne. Så enkelte ting som f.eks. burstørrelser er et kompromis i nogle vejledninger.
Ligeledes har Dyrenes Beskyttelse valgt at inddele dyrene i 3 grupper, alt efter hvor vanskelige/lette, de mener dyrene er at holde for private.
Denne inddeling har DPS ikke haft indflydelse på, og vi mener ikke at inddelingen er korrekt. Vi mener slet ikke man bør inddele arterne.

Dyrenes Beskyttelse bruger bl.a. parametre som plads, økonomi og tid når de gruppere arterne.
Men hvad er lettest at holde: En hund eller et par silkeaber? Når man kikker i hele dyret/dyrenes levetid på plads, økonomi og tid, så er det ikke så indlysende hvilken art der er lettest.
Eller skulle det være sværere at holde en ilder sammenlignet med en kat?
Bor man i en lille lejlighed, giver det sig selv at man ikke kan holde næsebjørne.
Men har man have, så kan man give næsebjørne den plads de behøver.
Men gør det næsebjørne til en svær art?  Det mener vi ikke.
Men forskellige dyr stiller forskellige krav.
Egern står som svære arter. Naturligvis kræver det et lille stykke jord (mange arter kan ude året rundt) til en voliere på 3 x 3 meter (kan købes færdig) og fodring er let og foder nemt at skaffe, og det kræver ikke meget tid at passe et par egern i en voliere. Så hvor svært kan det være?
Hvad med 10 katte og 10 egern, hvad er lettest?
Prøv selv at finde argumenter for hvilke art der er sværest/lettest. Det er meget meget svært.


Vi bringer også enkelte pasningsvejledninger for pattedyr som ikke hører under vores regi. Det er f.eks. mere almindelige pattedyr. Men har valgt at bringe dem alligevel, så man kan finde alle vejledninger på pattedyr samme sted.
I disse vejledninger henvises til special foreninger, hvis sådanne findes.

Nogle vejledninger omhandler mere end en art.

En pasningsvejledning kan dog ikke komme ind på alle aspekter vedrørende hold af dyr. Det er for plads krævende. Emner som berigelse, konstruktion af bure/voliere, sygdomme, dyrlæger, sammensætning af dyr m.m. er emner som ikke er med i vejledninger, eller som kun nævnes kort.
Her henvises til vores foreningsblade som bringer artikler som går meget mere i dybden.
Så pasningsvejledningerne er et godt sted at begynde, hvis man søger info om hold af dyr, men for at komme hele spektret rundt, så må man forsætte sin søgen efter viden andre steder, som f.eks. i vores blade, bøger og på Internettet.

Pasningsvejledningerne findes i 2 versioner. En kort godkendt samt en længere vejledning som ikke er godkendt. Det er Rådet for hold af særlige dyr (rådet findes ikke mere), som har godkendt pasningsvejledningerne.
Det er også samme råd som har besluttet at en godkendt vejledning kun må fylde 2 sider. Hvilket vi syntes er for kort.
Vi har valgt at bringe begge versioner.

Generelt set vil man aldrig kunne lave en pasningsvejledning som tilfredsstiller alle. For dyr holdes med succes på mange forskellige måde.
Vi bringer også lige vores slutblok som findes på de lange vejledninger vi har lavet. Bare for at gøre det klart, at der findes andre måder at holde dyrene forsvarligt på.
Så holder du dine dyr på en anden måde end beskrevet. Så skriv meget gerne en artikel om hvordan du gør, og så bringer vi den med glæde i vores blad.

SLUTBLOK:
"Denne pasningsvejledning er udarbejdet af Dyrenes Beskyttelse i samarbejde med Dansk Primat
Sammenslutning – Foreningen for Exotiske Pattedyr. Beskrivelserne er dermed et udtryk for, hvordan vi
mener, arten bør holdes, således at dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov
opfyldes. Der tages forbehold for, at arten kan holdes på andre velfærdsmæssigt forsvarlige måder end dem
beskrevet. Ligeledes tages forbehold for, at ny viden om artens biologi og erfaringer med dens hold kan
foreligge efter udarbejdelsen af denne vejledning.
1. version. December 2013"


 
Søg på aber.dk